NPRCGelezen hebbend alle recente rapporten inzake de binnenvaart en meer specifiek de kleine binnenvaart kwam ik al snel tot de conclusie dat je aansluiten bij een binnenvaart collectief de meest aangewezen weg voor mij was.

Na diverse verkennende gesprekken en verdere markt oriëntatie is daar voor mij de NPRC uitgekomen.

Het contact met de NPRC is vanaf het begin direct, open en prettig geweest. Mijn aanvraag werd vlot gehonoreerd onder de gebruikelijke condities.

Sinds 2012 vaar ik tot volle tevredenheid onder de vlag van de NPRC en weet mij gesteund door een professionele organisatie welke tevens een klankbord levert voor mij als recent gestarte binnenvaart ondernemer. Erg prettig en ik mocht direct grote collegialiteit ervaren van de andere coöperatie leden.