Uw eigen Rembrandt

In Europa beschikken wij over een ongekend groot aanbod van cultuur en hebben wij veel musea tot onze beschikking. Kunst moet toegankelijk zijn voor iedereen en niet alleen voor een kleine groep. Daar gaan wij wat aan doen. Veel van Rembrandts originele etsplaten zijn verloren gegaan. Door middel van hedendaagse technieken zijn wij in staat om een volledige collectie van Rembrandts etsen samen te stellen en opnieuw toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Deze collectie is bedoeld om rondreizende tentoonstellingen te organiseren buiten Nederland in Azie, Australie, op plekken waar zijn werk niet voorhanden is en mensen geen toegang hebben tot dit culturele erfgoed.

Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669) geboren in Leiden in een gezin van negen kinderen behoort nog steeds tot de allergrootste kunstenaars aller tijden. Met meer dan 300 schilderijen en 300 etsen heeft hij een grote erfenis nagelaten aan het Nederlands cultureel erfgoed.

Rembrandt’s clair-obscur ( gebruik makend van licht-donkercontrasten ) en zijn vaak enige lichtbron geven zijn werk een dramatische uitstraling. Hij maakte gebruik van clair-obscur door grote partijen zwaar aan te zetten waardoor de focus op een bepaald deel van de afbeelding komt te liggen. In zijn werk gebruikte hij familie en mensen uit zijn directe omgeving als model. Hij was getrouwd met Saskia van Uylenburgh, ze hadden samen een zoon: Titus. Geertje Dircx en Hendrickje Stoffels waren zijn minnaressen die later ook model stonden.

Al tijdens zijn leven werden zijn etsen verzameld en nu is dat nog steeds het geval. Het aantal etsen dat nu aan Rembrandt toegekend wordt is iets meer dan driehonderd. Van sommigen is slechts een enkel exemplaar bekend. Over de hele wereld is er geen enkele complete collectie van al zijn afdrukken en in de loop der tijd zijn veel van de originele koperen etsplaten verloren gegaan.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More Information

The cookie settings on this website are set to 'allow cookies' to allow you the best browsing experience.If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click on "Accept" below then you are agree with these settings.

Close