Một người đàn ông trẻ, ngồi và đứng

Tham khảo danh mục: Bartsch 194

Kỹ thuật: ets

Ngày: 1646

Kích thước tấm:
h 195 mm × w 128 mm

114.68

Có sẵn thông qua đơn hàng đặt trước