CLIËNTS

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Uit onderzoek is gebleken dat veel studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam vaak klachten hebben of onder zware spanning staan, maar hiervoor geen hulp zoeken. En als ze al hulp zoeken, doen ze dat nogal eens in een te laat stadium. Daarom heeft Bureau Studentenartsen een toegankelijke website ontwikkeld die studenten informatie geeft over de achtergronden van dit soort problemen en het zoeken van hulp. Deze website bevat verhalen van studenten, verteld aan onderzoekers van Bureau Studentenartsen.

Webstroom was verantwoordelijk voor:

  • DESIGN i.s.m. Bart van den Berg
  • HTML
  • CSS