’n Pikketanissie

Op veler verzoek brengt Flint dit programma, met een selectie van smaakvolle liederen en ballades uit het roemruchte Jordaanrepertoire nog éénmaal. De klassiekers worden ontdaan van hun valse sentiment en onbekend, uniek materiaal wordt aan de vergetelheid ontrukt. Met frisse arrangementen neemt Flint de toehoorder mee langs hoogte- en dieptepunten van Neerlands meest bezongen wijk.

De voorstelling is opgebouwd rondom de vergeten zwanenzang van Louis Davids, het Jordaanepos. Zelf heeft Davids deze cyclus nooit uitgevoerd. Theatergroep Flint zingt deze teksten 80 jaar na dato alsnog. ‘De begrafenis van Manke Nelis’  is het oudste Jordaanlied in de voorstelling. Naast vooroorlogse klassiekers, als de ‘Dievenwagen’ mogen de naoorlogse klassiekers als ‘Aan de voet van de oude Wester’ niet ontbreken.

Lief en leed, oproer en solidariteit. Een muzikaal portret van een dorp in een grote stad. Van armetierige achterbuurt tot moderne yuppenwijk. Hoe dan ook, altijd met het hart op de tong.

  • Felix Strategier – Zang en spel
  • David Vos – Zang en spel
  • Djoeke Klijzing – Cello
  • Joeri de Graaf – Gitaar
  • Eva Bauknecht – Regie