Over Flint

Theatergroep Flint, literair muziektheater in de context van de tijd

Theatergroep Flint doet iets dat weinig andere theatergroepen doen in Nederland: zij brengt muziektheater op basis van poëzie en liederen. Er is geen gezelschap dat ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur zomet elkaar weet te verenigen als artistiek leider Felix Strategier en zijn medezangers en medemuzikanten.

Flint weet poëzie direct naar het hart van de toeschouwers te brengen en daarvoor een ruim publiek te winnen. Flint poogt Poëzie van zijn heiligheid te ontdoen. Flint is ook in staat liederen uit de volkscultuur (Ouwe Meuk) door de wijze van zingen en arrangeren op te waarderen tot het niveaudat ze feitelijk bezitten. We zijn als het ware ‘dragers van ons culturele erfgoed’, we houden het instand door het repertoire telkens fris en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ome Joop en tante Sjaan uit de Jordaan én de literaire fijnproever.

Flint geeft de programma’s een dramaturgische samenhang. Daardoor wordt er een opmerkelijke interpretatie van het materiaal gegeven. Vaak worden het persoonlijk en het maatschappelijk- politieke met elkaar in verband gebracht. De muziek versterkt de tekst en de muzikale meerwaarde maakt de voorstellingen ook voor muziekliefhebbers zeer aantrekkelijk.

Theatergroep Flint is sinds jaar en dag een vertrouwd gezicht in de theaterwereld. De laatste 25 jaar legt Flint zich voornamelijk toe op het produceren van voorstellingen waarin poëzie en muziek een centrale rol spelen.

Theatergroep Flint speelt vrijwel altijd met musici uit de moderne improviserende muziekscene. Dat wil niet zeggen dat de muziek ook voor honderd procent geïmproviseerd wordt. Integendeel, er wordt nadrukkelijk bij de gedichten en bij elke specifieke voorstelling nieuwe sluitende muziek gecomponeerd.

“Poëzie is in onze ogen niet met een geur van heiligheid omgeven, maar staat in het hart van de samenleving. Het zou op zijn minst een prominente plek in de moderne maatschappij moeten hebben.” – Felix Strategier

Felix Strategier 20 september 1950 – 17 maart 2020

Op 17 maart is overleden in Amsterdam, thuis te midden van zijn geliefden, Felix Strategier. Vrijbuiter, zanger, muzikant, artiest. Oprichter en spullenbaas van Theater de Roode Bioscoop, van Gebroeders Flint en van Theatergroep Flint. 

Hij laat een vrouw, vier kinderen en kleinkinderen en een hele huifkar vol muzikale en theatrale vrienden na. Felix is in besloten kring begraven. 

In 2013 werd voor het eerst kanker bij hem geconstateerd. Vanaf dat moment schreef hij in zijn blogs soms over zijn ziekte, maar altijd onmiddellijk gevolgd door de liefde voor wat ie aan het doen en maken was. ‘We gaan allemaal een keer de pijp uit en ik vast en zeker ook maar voorlopig hou ik het erop dat ik deze storm zal doorstaan. Bovendien heb ik nog veel te veel leuke plannen.’ Zijn laatste voorstelling maakte hij in de eerste maanden van 2020, over de poëzie van Remco Campert, die zelf in de zaal zat bij de laatste try-out. Toen was het op. 

Toen hij in 2016 de Roode Bioscoop had overgedragen schreef hij in een afscheidsblog: ‘Lieve vrienden. Ik heb veel aan de Roode Bioscoop te danken en de Roode Bioscoop ook wel een beetje aan mij. Meer dan 35 jaar heb ik daar rondgelopen, gespeeld, verbouwd, gelachen, gezongen, geweend en nog veel meer.’ 

Aan de nadrukkelijke wens van Felix zijn leven te vieren met een vrolijk muzikaal en theatraal afscheidsfeest wordt op een nader te bepalen tijdstip gehoor gegeven. 

maar we zouden niet vergeten dat
we hebben gelachen, gelachen hebben
we veel en dat zal ik niet vergeten
want we hebben gelachen en veel hè?
en dat zullen we nooit vergeten om-
dat we zoveel gelachen hebben en dat
niet vergeten gvd wat hebben we gelachen
en niet en nooit vergeten dat we zo
hebben gelachen
omdat we samen waren
en zoveel gelachen hebben dat we
het nooit zullen vergeten 

Bert Schierbeek – uit De deur, 1972 

Namens Theatergroep Flint
en Theater De Roode Bioscoop
Vinkenstraat 192, 1013 JX Amsterdam

Boudewijn Rikmenspoel heeft een gedicht geschreven, dat op de begrafenis is voorgedragen. Lees het gedicht.